Generální finanční ředitelství

IČO: 72080043
Datová schránka: p9iwj4f

finance ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen porady vedení č. 1 (ředitel/ka) 330 180 Kč 330 180 Kč
Člen porady vedení č. 2 (ředitel/ka) 251 089 Kč 125 545 Kč
Člen porady vedení č. 3 (ředitel/ka) 1 137 452 Kč 162 493 Kč
Člen porady vedení č. 4 (ředitel/ka) 1 198 800 Kč 171 257 Kč
Člen porady vedení č. 5 (ředitel/ka) 1 812 728 Kč 201 414 Kč
Člen porady vedení č. 6 (ředitel/ka) 1 634 684 Kč 163 468 Kč
Člen porady vedení č. 7 (ředitel/ka) 1 843 292 Kč 167 572 Kč
Člen porady vedení č. 8 (ředitel/ka) 2 043 264 Kč 170 272 Kč
Člen porady vedení č. 9 (ředitel/ka) 1 942 278 Kč 161 857 Kč
Člen porady vedení č. 10 (ředitel/ka) 2 029 970 Kč 169 164 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka č.1 1 086 844 Kč 271 711 Kč
Ředitel/ka č.2 666 369 Kč 166 592 Kč
Ředitel/ka č.3 625 542 Kč 156 386 Kč
Ředitel/ka č.4 1 125 811 Kč 140 726 Kč
Ředitel/ka č.5 1 163 302 Kč 145 413 Kč
Ředitel/ka č.6 1 972 429 Kč 164 369 Kč
Ředitel/ka č.7 2 040 875 Kč 170 073 Kč
Ředitel/ka č.8 2 018 993 Kč 168 249 Kč
Ředitel/ka č.9 2 132 147 Kč 177 679 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka č.1 2 502 842 Kč 208 570 Kč
Ředitel/ka č.2 1 462 701 Kč 162 522 Kč
Ředitel/ka č.3 1 745 331 Kč 145 444 Kč
Ředitel/ka č.4 1 878 348 Kč 156 529 Kč
Ředitel/ka č.5 2 051 878 Kč 170 990 Kč
Ředitel/ka č.6 2 121 018 Kč 176 752 Kč
Ředitel/ka č.7 2 176 546 Kč 181 379 Kč
Ředitel/ka č.8 2 396 529 Kč 199 711 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka č.1 2 534 518 Kč 211 210 Kč
Ředitel/ka č.2 1 600 602 Kč 133 384 Kč
Ředitel/ka č.3 2 035 038 Kč 169 587 Kč
Ředitel/ka č.4 2 040 183 Kč 170 015 Kč
Ředitel/ka č.5 2 061 752 Kč 171 813 Kč
Ředitel/ka č.6 2 112 180 Kč 176 015 Kč
Ředitel/ka č.7 2 140 545 Kč 178 379 Kč
Ředitel/ka č.8 2 253 690 Kč 187 808 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Generální finanční ředitelství za všechny dostupné roky

Open data pro Generální finanční ředitelství