Obvodní soud pro Prahu 1

IČO: 00024384
Datová schránka: pd3ab3a

justice soudy

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 31.05.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Poskytnutí údajů o platech podmínil soud pouze úhradou nákladů na zpracování odpovědi ve výši 18.292,-. Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.

Open data

Open data s kompletními platy pro Obvodní soud pro Prahu 1 za všechny dostupné roky

Open data pro Obvodní soud pro Prahu 1