Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

IČO: 00079481
Datová schránka: pn3cn9v

kultura muzeum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 355 018 Kč 112 918 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 1 929 874 Kč 77 490 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 718 336 Kč 59 861 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 3 717 588 Kč 59 799 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele 1 1 051 271 Kč 87 606 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 535 782 Kč 53 578 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 3 801 617 Kč 66 801 Kč mobilní telefon
Ředitel 1 319 250 Kč 109 938 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele 1 919 973 Kč 76 664 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 704 161 Kč 58 680 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 3 667 004 Kč 55 584 Kč mobilní telefon
Ředitel 1 302 075 Kč 108 506 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele 1 921 653 Kč 76 804 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 732 039 Kč 61 003 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 3 720 925 Kč 60 077 Kč mobilní telefon
Ředitel 1 283 327 Kč 106 944 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. Podrobné zdůvodnění odměn bylo poskytnuto přílohou.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za všechny dostupné roky

Open data pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou