Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

IČO: 05553466
Datová schránka: psn9irb

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně UDHPSH 1 722 222 Kč 143 519 Kč ne
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 864 180 Kč 72 015 Kč ne
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 844 689 Kč 70 391 Kč ne
Člen UDHPSH 1 1 480 089 Kč 123 341 Kč ne
Člen UDHPSH 2 1 321 786 Kč 120 162 Kč ne
Člen UDHPSH 3 1 354 347 Kč 123 122 Kč ne
Člen UDHPSH 4 1 350 876 Kč 122 807 Kč ne
Člen UDHPSH 5 234 323 Kč 234 323 Kč ne
Člen UDHPSH 6 133 290 Kč 133 290 Kč ne
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen UDHPSH 1 1 318 038 Kč 109 837 Kč mobilní telefon
Člen UDHPSH 2 1 318 908 Kč 109 909 Kč mobilní telefon
Člen UDHPSH 3 1 314 926 Kč 109 577 Kč mobilní telefon
Člen UDHPSH 4 1 321 325 Kč 110 110 Kč mobilní telefon
Předseda/předsedkyně UDHPSH 1 335 142 Kč 121 377 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 900 198 Kč 75 017 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 837 741 Kč 69 812 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen UDHPSH 1 1 311 513 Kč 109 293 Kč
Člen UDHPSH 2 1 315 610 Kč 109 634 Kč
Člen UDHPSH 3 1 314 779 Kč 109 565 Kč
Člen UDHPSH 4 1 315 051 Kč 109 588 Kč
Předseda/předsedkyně UDHPSH 1 535 629 Kč 127 969 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 769 427 Kč 64 119 Kč
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 849 132 Kč 70 761 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen UDHPSH 1 1 308 467 Kč 109 039 Kč
Člen UDHPSH 2 1 308 662 Kč 109 055 Kč
Člen UDHPSH 3 1 313 324 Kč 109 444 Kč
Člen UDHPSH 4 1 312 980 Kč 109 415 Kč
Předseda/předsedkyně UDHPSH 1 498 534 Kč 124 878 Kč vozidlo s přiděleným řidičem
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 762 922 Kč 63 577 Kč
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 758 130 Kč 63 178 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen UDHPSH 1 1 190 462 Kč 99 205 Kč
Člen UDHPSH 2 1 192 119 Kč 99 343 Kč
Člen UDHPSH 3 1 191 131 Kč 99 261 Kč
Člen UDHPSH 4 1 189 249 Kč 99 104 Kč
Předseda/předsedkyně UDHPSH 1 362 635 Kč 113 553 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen UDHPSH 1 1 097 087 Kč 91 424 Kč
Člen UDHPSH 2 1 096 510 Kč 91 376 Kč
Člen UDHPSH 3 1 094 985 Kč 91 249 Kč
Člen UDHPSH 4 1 093 792 Kč 91 149 Kč
Předseda/předsedkyně UDHPSH 1 275 461 Kč 106 288 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen UDHPSH 1 941 000 Kč 85 545 Kč
Člen UDHPSH 2 941 000 Kč 85 545 Kč
Člen UDHPSH 3 940 000 Kč 85 455 Kč
Člen UDHPSH 4 770 000 Kč 85 556 Kč
Předseda/předsedkyně UDHPSH 1 200 000 Kč 100 000 Kč služební vozidlo

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně UDHPSH platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za všechny dostupné roky

Open data pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí