Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

IČO: 14450216
Datová schránka: ptttufa

zdravotnictví lázně
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel podniku 1 714 071 Kč 142 839 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Manažer/ka, zástupce ředitele 1 546 044 Kč 128 837 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 1 1 336 484 Kč 111 374 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 2 859 895 Kč 78 172 Kč notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 3 678 084 Kč 56 507 Kč notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 4 91 289 Kč 91 289 Kč notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 5 434 260 Kč 62 037 Kč notebook, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Manažer/ka 1 1 458 891 Kč 121 574 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 2 618 192 Kč 77 274 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 3 589 695 Kč 49 141 Kč služební notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 4 668 292 Kč 60 754 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Manažer/ka 5 668 379 Kč 55 698 Kč služební notebook, mobilní telefon
Ředitel/ka podniku 1 628 402 Kč 135 700 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel podniku platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v jiném než požadovaném formátu. S omluvou a vysvětlením za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik za všechny dostupné roky

Open data pro Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik