Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

IČO: 71009396
Datová schránka: pubj9r8

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 809 781 Kč 188 519 Kč -
Vedoucí Centra 1 1 108 851 Kč 92 404 Kč -
Vedoucí Centra 2 1 149 264 Kč 95 772 Kč -
Vedoucí Centra 3 1 253 925 Kč 104 494 Kč -
Vedoucí Centra 4 1 061 555 Kč 88 463 Kč -
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 455 123 Kč 121 260 Kč
Vedoucí Centra 1 1 070 116 Kč 89 176 Kč
Vedoucí Centra 2 1 195 184 Kč 99 599 Kč
Vedoucí Centra 3 1 331 793 Kč 110 983 Kč
Vedoucí Centra 4 1 348 038 Kč 112 337 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 147 533 Kč 178 961 Kč
Vedoucí Centra 1 1 154 254 Kč 96 188 Kč
Vedoucí Centra 2 1 217 921 Kč 101 493 Kč
Vedoucí Centra 3 1 601 222 Kč 133 435 Kč
Vedoucí Centra 4 1 421 598 Kč 118 467 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 802 131 Kč 150 178 Kč
Vedoucí Centra 1 1 358 292 Kč 113 191 Kč
Vedoucí Centra 2 1 166 503 Kč 97 209 Kč
Vedoucí Centra 3 1 710 227 Kč 142 519 Kč
Vedoucí Centra 4 1 314 928 Kč 109 577 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě za všechny dostupné roky

Open data pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě