Ochranná služba (Policejní prezidium České republiky)

IČO: 06216498
Datová schránka: pyrd765

bezpečnost policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 797 762 Kč 149 814 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 839 522 Kč 153 294 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 718 274 Kč 143 190 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 832 891 Kč 152 741 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 819 022 Kč 151 585 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 786 635 Kč 148 886 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 835 080 Kč 152 923 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 632 624 Kč 163 262 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 451 112 Kč 120 926 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 418 799 Kč 118 233 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 766 306 Kč 147 192 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 782 165 Kč 111 738 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 354 718 Kč 112 893 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 497 418 Kč 124 785 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 774 343 Kč 147 862 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ochranná služba (Policejní prezidium České republiky) za všechny dostupné roky

Open data pro Ochranná služba (Policejní prezidium České republiky)