Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

IČO: 44994575
Datová schránka: pzkgw87

doprava
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící funkce CDV 2 812 636 Kč 234 386 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 1 1 678 296 Kč 139 858 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 2 1 641 698 Kč 136 808 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 3 1 674 325 Kč 139 527 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 4 1 801 087 Kč 150 091 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 5 1 050 112 Kč 105 011 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 6 234 292 Kč 117 146 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 1 947 723 Kč 78 977 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 2 979 720 Kč 81 643 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 3 949 968 Kč 79 164 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 4 592 445 Kč 65 827 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 5 834 339 Kč 104 292 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 6 400 012 Kč 100 003 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 7 599 719 Kč 99 953 Kč
Řídící funkce CDV 1 427 241 Kč 118 937 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 1 611 808 Kč 152 952 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 2 1 123 568 Kč 93 631 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 3 1 180 113 Kč 98 343 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 4 1 119 127 Kč 93 261 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 5 1 021 538 Kč 85 128 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 6 1 174 631 Kč 97 886 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 7 786 510 Kč 98 314 Kč
Řídící funkce CDV 1 787 550 Kč 148 963 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 1 1 526 301 Kč 127 192 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 2 1 134 724 Kč 94 560 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 3 1 147 527 Kč 95 627 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 4 1 096 504 Kč 91 375 Kč
Ředitel/ka divize/útvaru CDV 5 956 897 Kč 79 741 Kč
Řídící funkce CDV 1 805 788 Kč 150 482 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Řídící funkce CDV platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 28 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.