Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

IČO: 75075741
Datová schránka: q4fgwym

kultura muzeum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 1 297 253 Kč 108 104 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 1 391 919 Kč 55 988 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 2 557 281 Kč 69 660 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 3 1 234 401 Kč 102 867 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 4 1 210 495 Kč 100 875 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 5 698 472 Kč 58 206 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 6 797 164 Kč 66 430 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 7 673 289 Kč 56 107 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 1 540 081 Kč 128 340 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 1 1 233 214 Kč 102 768 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 2 1 163 034 Kč 96 920 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 3 827 545 Kč 68 962 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 4 590 008 Kč 84 287 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 5 664 382 Kč 55 365 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 6 669 295 Kč 55 775 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 1 247 354 Kč 103 946 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 1 1 142 311 Kč 95 193 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 2 654 524 Kč 54 544 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 3 1 185 398 Kč 98 783 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 4 1 238 495 Kč 103 208 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 5 633 644 Kč 52 804 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 6 803 329 Kč 66 944 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 1 1 405 920 Kč 117 160 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 2 1 208 305 Kč 100 692 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 3 1 135 512 Kč 94 626 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 4 1 352 193 Kč 112 683 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 5 700 056 Kč 58 338 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 6 622 199 Kč 51 850 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o. za všechny dostupné roky

Open data pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o.