Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IČO: 00064165
Datová schránka: qyu26zz

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 3 586 723 Kč 298 894 Kč
Náměstek 1 2 817 890 Kč 260 916 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 2 622 137 Kč 218 511 Kč
Ředitel 2 448 082 Kč 204 007 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 2 572 603 Kč 214 384 Kč
Ředitel 3 174 855 Kč 264 571 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 2 241 244 Kč 186 770 Kč
Náměstek 2 2 331 242 Kč 194 270 Kč
Náměstek 3 841 730 Kč 120 247 Kč
Náměstek 4 2 674 631 Kč 222 886 Kč
Náměstek 5 2 137 145 Kč 178 095 Kč
Náměstek 6 2 434 262 Kč 202 855 Kč
Náměstek 7 2 186 025 Kč 182 169 Kč
Náměstek 8 1 200 659 Kč 200 110 Kč
Ředitel 2 992 146 Kč 249 346 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě. Ale ne v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka).

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 20 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Všeobecná fakultní nemocnice v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Všeobecná fakultní nemocnice v Praze