Rehabilitační ústav Kladruby

IČO: 00068705
Datová schránka: r5yqkng

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 436 469 Kč 203 039 Kč vozidlo k soukromým účelům 54252
Zástupce ředitele 343 085 Kč 77 974 Kč
Náměstek pro kvalitu a ošetř. péči 992 081 Kč 82 673 Kč
Náměstek pro léčebně preventivní péči 1 919 882 Kč 159 990 Kč
Náměstek pro rehabilitaci vědu a výzkum 993 854 Kč 82 821 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek pro kvalitu a ošetř. péči 1 037 746 Kč 86 479 Kč
Náměstek pro léčebně preventivní péči 827 547 Kč 91 950 Kč
Náměstek pro rehabilitaci vědu a výzkum 1 001 665 Kč 83 472 Kč
Ředitel 1 610 954 Kč 134 246 Kč vozidlo k soukromým účelům
Zástupce ředitele 700 969 Kč 58 414 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek pro kvalitu a ošetř. péči 1 131 419 Kč 94 285 Kč
Náměstek pro léčebně preventivní péči 1 184 950 Kč 118 495 Kč
Náměstek pro rehabilitaci vědu a výzkum 1 051 554 Kč 87 630 Kč
Ředitel 1 949 013 Kč 162 418 Kč
Zástupce ředitele 720 446 Kč 60 037 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek pro kvalitu a ošetř. péči 1 049 114 Kč 87 426 Kč
Náměstek pro léčebně preventivní péči 1 103 804 Kč 100 346 Kč
Náměstek pro rehabilitaci vědu a výzkum 1 003 522 Kč 83 627 Kč
Ředitel 1 412 407 Kč 117 701 Kč
Zástupce ředitele 780 626 Kč 65 052 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Rehabilitační ústav Kladruby za všechny dostupné roky

Open data pro Rehabilitační ústav Kladruby