Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

IČO: 00019453
Datová schránka: ra7aipu

zemědělství veterina
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 751 806 Kč 145 984 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Ředitel/ředitelka odboru 01 1 006 579 Kč 83 882 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Ředitel/ředitelka odboru 02 960 756 Kč 80 063 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Ředitel/ředitelka odboru 03 1 082 481 Kč 90 207 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Ředitel/ředitelka odboru 04 842 092 Kč 70 174 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Ředitel/ředitelka odboru 05 971 920 Kč 80 993 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 703 855 Kč 141 988 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 01 966 790 Kč 80 566 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 02 937 925 Kč 78 160 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 03 1 062 883 Kč 88 574 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 04 995 858 Kč 82 988 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 05 933 497 Kč 77 791 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 521 238 Kč 126 770 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 01 966 832 Kč 80 569 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 02 907 933 Kč 75 661 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 03 1 022 581 Kč 85 215 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 04 996 945 Kč 83 079 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 05 905 717 Kč 75 476 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 624 910 Kč 135 409 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 01 947 864 Kč 78 989 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 02 910 116 Kč 75 843 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 03 1 030 164 Kč 85 847 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 04 991 458 Kč 82 622 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 05 893 336 Kč 74 445 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 26 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv za všechny dostupné roky

Open data pro Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv