Kriminalistický ústav (Policejní prezidium České republiky)

IČO: 06216498
Datová schránka: rrpd7zw

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 460 106 Kč 121 676 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 465 092 Kč 122 091 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 373 675 Kč 114 473 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 407 325 Kč 117 277 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 359 280 Kč 113 273 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 306 310 Kč 108 859 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 311 502 Kč 109 292 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 391 325 Kč 115 944 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 192 570 Kč 99 381 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 379 549 Kč 114 962 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 340 662 Kč 111 722 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 117 091 Kč 93 091 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Kriminalistický ústav (Policejní prezidium České republiky) za všechny dostupné roky

Open data pro Kriminalistický ústav (Policejní prezidium České republiky)