Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

IČO: 64124584
Datová schránka: ryhaa8a

justice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 1 1 619 828 Kč 231 404 Kč Podle § 10 odst. 4 uvedeného zákona náleží vrchnímu státnímu zástupci naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 2 743 421 Kč 247 807 Kč Podle § 10 odst. 4 uvedeného zákona náleží vrchnímu státnímu zástupci naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 2 459 415 Kč 204 951 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 1 507 240 Kč 188 405 Kč
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 715 541 Kč 178 885 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 650 400 Kč 216 800 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 1 114 280 Kč 202 596 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 2 214 156 Kč 184 513 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 2 555 503 Kč 212 959 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 2 180 984 Kč 181 749 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 2 552 261 Kč 212 688 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 1 984 779 Kč 165 398 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 2 318 183 Kč 193 182 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 1 814 408 Kč 151 201 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 2 130 866 Kč 177 572 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 1 717 557 Kč 143 130 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 2 030 913 Kč 169 243 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci 1 659 963 Kč 138 330 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 1 938 910 Kč 161 576 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Vrchní státní zastupitelství v Olomouci za všechny dostupné roky

Open data pro Vrchní státní zastupitelství v Olomouci