Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČO: 71009299
Datová schránka: samai8a

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 1 392 855 Kč 116 071 Kč
Ředitel sekce 1 040 585 Kč 86 715 Kč
Ředitel odboru 1 926 551 Kč 77 213 Kč
Ředitel odboru 2 991 982 Kč 82 665 Kč
Ředitel odboru 3 612 183 Kč 68 020 Kč
Ředitel odboru 4 900 652 Kč 75 054 Kč
Ředitel odboru 5 157 073 Kč 13 089 Kč
Ředitel odboru 6 797 214 Kč 66 435 Kč
Ředitel odboru 7 925 330 Kč 77 111 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 1 296 038 Kč 108 003 Kč
Ředitel odboru 1 977 031 Kč 81 419 Kč
Ředitel odboru 2 992 749 Kč 82 729 Kč
Ředitel odboru 3 825 077 Kč 68 756 Kč
Ředitel odboru 4 915 182 Kč 76 265 Kč
Ředitel odboru 5 887 258 Kč 73 938 Kč
Ředitel odboru 6 875 053 Kč 72 921 Kč
Ředitel odboru 7 848 588 Kč 70 716 Kč
Ředitel sekce 1 004 190 Kč 83 683 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 1 471 877 Kč 122 656 Kč
Ředitel odboru 1 1 008 188 Kč 84 016 Kč
Ředitel odboru 2 1 046 040 Kč 87 170 Kč
Ředitel odboru 3 914 966 Kč 76 247 Kč
Ředitel odboru 4 896 966 Kč 74 747 Kč
Ředitel odboru 5 979 048 Kč 81 587 Kč
Ředitel odboru 6 714 355 Kč 79 373 Kč
Ředitel odboru 7 757 325 Kč 63 110 Kč
Ředitel sekce 804 979 Kč 73 180 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 698 745 Kč 174 686 Kč
Ředitel KHS 2 1 043 048 Kč 130 381 Kč
Ředitel odboru 1 818 091 Kč 68 174 Kč
Ředitel odboru 2 962 106 Kč 80 176 Kč
Ředitel odboru 3 803 937 Kč 66 995 Kč
Ředitel odboru 4 892 813 Kč 81 165 Kč
Ředitel odboru 5 697 127 Kč 58 094 Kč
Ředitel odboru 6 375 702 Kč 53 672 Kč
Ředitel odboru 7 145 600 Kč 36 400 Kč
Ředitel sekce 514 026 Kč 64 253 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni