Národní technická knihovna

IČO: 61387142
Datová schránka: syd69w9

vzdělávání knihovna
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel NTK a vedoucí odboru NTK A 1 408 386 Kč 117 366 Kč mobilní telefon
Náměstek a Vedoucí odboru NTK B 1 076 476 Kč 89 706 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK C 705 278 Kč 176 320 Kč
Vedoucí odboru NTK D 887 480 Kč 73 957 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK E 941 729 Kč 156 955 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK F 502 660 Kč 83 777 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK G 1 400 356 Kč 116 696 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK H 635 922 Kč 66 242 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek a vedoucí odboru NTK 1 733 399 Kč 61 117 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka NTK 1 332 688 Kč 111 057 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 1 513 351 Kč 51 335 Kč
Vedoucí odboru NTK 2 782 217 Kč 65 185 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 3 594 227 Kč 54 021 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 4 847 786 Kč 70 649 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 5 1 119 708 Kč 93 309 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 6 810 458 Kč 67 538 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek a vedoucí odboru NTK 1 1 148 900 Kč 95 742 Kč mobilní telefon
Náměstek a vedoucí odboru NTK 2 916 373 Kč 76 364 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka NTK 1 087 368 Kč 90 614 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 1 302 960 Kč 75 740 Kč
Vedoucí odboru NTK 2 821 748 Kč 68 479 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 3 854 140 Kč 71 178 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 4 699 161 Kč 77 685 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 5 858 583 Kč 71 549 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek a vedoucí odboru NTK 1 1 197 983 Kč 99 832 Kč mobilní telefon
Náměstek a vedoucí odboru NTK 2 1 123 095 Kč 93 591 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka NTK 1 181 203 Kč 98 434 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 1 942 546 Kč 78 546 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 2 193 557 Kč 96 779 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 3 813 300 Kč 73 936 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru NTK 4 1 163 703 Kč 96 975 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel NTK a vedoucí odboru NTK A platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní technická knihovna za všechny dostupné roky

Open data pro Národní technická knihovna