Národní filmový archiv

IČO: 00057266
Datová schránka: tg8i2zq

kultura
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 557 694 Kč 129 808 Kč notebook, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 399 662 Kč 116 639 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 325 024 Kč 110 419 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 262 314 Kč 105 193 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel/ka sekce audiovizuálních sbírek 573 372 Kč 52 125 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel/ka sekce ekonomických a správních agend 737 341 Kč 61 445 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel/ka sekce neaudiovizuálních sbírek 539 406 Kč 59 934 Kč mobilní telefon + notebook
Zastupující ředitel/ka sekce neaudiovizuálních sbírek 134 768 Kč 44 923 Kč mobilní telefon + notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 31 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou a vysvětlením za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní filmový archiv za všechny dostupné roky

Open data pro Národní filmový archiv