Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

IČO: 72029455
Datová schránka: tquiv7d

vzdělávání
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 284 358 Kč 107 030 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce A 368 078 Kč 73 616 Kč xxx
Ředitel/ka sekce B 692 993 Kč 57 749 Kč xxx
Ředitel/ka sekce C 868 290 Kč 72 358 Kč xxx
Zástupce/zástupkyně ředitele CZVV, ředitel/ka sekce D 918 234 Kč 76 520 Kč xxx
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 616 256 Kč 77 032 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka 125 185 Kč 25 037 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka 347 955 Kč 86 989 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce A 795 775 Kč 66 315 Kč
Ředitel/ka sekce B 604 857 Kč 60 486 Kč
Ředitel/ka sekce B 177 988 Kč 59 329 Kč
Ředitel/ka sekce C 754 339 Kč 62 862 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele CZVV, ředitel/ka sekce D 70 218 Kč 70 218 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 908 100 Kč 75 675 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 553 800 Kč 46 150 Kč
Ředitel/ka sekce A 473 040 Kč 39 420 Kč
Ředitel/ka sekce B 473 040 Kč 39 420 Kč
Ředitel/ka sekce C 473 040 Kč 39 420 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka sekce A 690 220 Kč 57 518 Kč
Ředitel/ka sekce B 744 587 Kč 62 049 Kč
Ředitel/ka sekce C 575 737 Kč 47 978 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání za všechny dostupné roky

Open data pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání