Horská služba ČR, o.p.s.

IČO: 27467759
Datová schránka: u4zgr6q

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 118 346 Kč 93 196 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 134 383 Kč 94 532 Kč
Náčelník oblasti 1 1 106 553 Kč 92 213 Kč
Náčelník oblasti 2 1 023 928 Kč 85 327 Kč
Náčelník oblasti 3 1 115 476 Kč 92 956 Kč
Náčelník oblasti 4 1 189 613 Kč 99 134 Kč
Náčelník oblasti 5 1 148 695 Kč 95 725 Kč
Náčelník oblasti 6 817 293 Kč 68 108 Kč
Náčelník oblasti 7 1 186 055 Kč 98 838 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náčelník oblasti Beskydy 1 029 327 Kč 85 777 Kč
Náčelník oblasti Jeseníky 1 078 789 Kč 89 899 Kč
Náčelník oblasti Jizerské hory 1 019 973 Kč 84 998 Kč
Náčelník oblasti Krkonoše 972 179 Kč 81 015 Kč
Náčelník oblasti Krušné hory 1 047 733 Kč 87 311 Kč
Náčelník oblasti Orlické hory 1 211 189 Kč 100 932 Kč
Náčelník oblasti Šumava 1 005 246 Kč 83 771 Kč
Ŕeditel společnosti 1 036 377 Kč 86 365 Kč
Vedoucí úřadu 1 073 893 Kč 89 491 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Organizace požadovala úhradu za zpracování odpovědi. Požadované údaje v anonymizované podobě (bez zdůvodnění odměn) jsme po uhrazení nákladů nakonec obdrželi.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 61 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Horská služba ČR, o.p.s. za všechny dostupné roky

Open data pro Horská služba ČR, o.p.s.