Policejní akademie České republiky v Praze

IČO: 48135445
Datová schránka: u5maa9p

vzdělávání policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
vedoucí zaměstnanec 1 1 341 440 Kč 111 787 Kč
vedoucí zaměstnanec 2 1 148 040 Kč 95 670 Kč
vedoucí zaměstnanec 3 1 355 970 Kč 112 998 Kč
vedoucí zaměstnanec 4 1 182 680 Kč 98 557 Kč
vedoucí zaměstnanec 5 1 480 880 Kč 123 407 Kč
vedoucí zaměstnanec 6 1 429 480 Kč 119 123 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 112 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Organizace odpověděla až po rozhodnutí ÚOOÚ, který řešil naši stížnost na nereagování. Dne 7. 6. poskytla požadované údaje, dne 14.6. pak i ve správném strojově zpravovatelném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Policejní akademie České republiky v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Policejní akademie České republiky v Praze