Správa Národního parku České Švýcarsko

IČO: 06342477
Datová schránka: u85x3zd

životní prostředí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 315 656 Kč 109 638 Kč vozidlo bez řidiče, MT
Ředitel/ka odboru ekonomiky 689 892 Kč 57 491 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Ředitel/ka odboru ochrany přírody 705 365 Kč 58 780 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Ředitel/ka odboru péče o ekosystémy 775 416 Kč 64 618 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Ředitel/ka odboru veřejných vztahů 671 282 Kč 55 940 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Vedoucí oddělení kanceláře ředitele I. 34 842 Kč 34 842 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Vedoucí oddělení kanceláře ředitele II. 475 745 Kč 47 575 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 714 655 Kč 79 406 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel/ka 85 000 Kč 85 000 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel/ka odboru ekonomiky 270 415 Kč 54 083 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče
Ředitel/ka odboru ekonomiky 419 733 Kč 59 962 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče
Ředitel/ka odboru ochrany přírody 681 657 Kč 56 805 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče
Ředitel/ka odboru péče o ekosystémy 795 245 Kč 66 270 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče
Ředitel/ka odboru veřejných vztahů 664 505 Kč 55 375 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče
Ředitel/ka sekce ochrany přírody 533 716 Kč 59 302 Kč vozidlo ke služ. i k soukrom. účelům bez řidiče
Vedoucí oddělení kanceláře ředitele 589 263 Kč 49 105 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 951 480 Kč 79 290 Kč vozidlo bez přiděleného řidiče, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka odboru ekonomiky 581 480 Kč 48 457 Kč vozidlo bez přiděleného řidiče, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka odboru ochrany přírody 645 400 Kč 53 783 Kč vozidlo bez přiděleného řidiče, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka odboru péče o ekosystémy 689 240 Kč 57 437 Kč vozidlo bez přiděleného řidiče, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka odboru veřejných vztahů 664 360 Kč 55 363 Kč vozidlo bez přiděleného řidiče, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka sekce ochrany přírody 696 640 Kč 58 053 Kč vozidlo bez přiděleného řidiče, mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení kanceláře ředitele 588 670 Kč 49 056 Kč vozidlo bez přiděleného řidiče, mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice 1 874 806 Kč 72 901 Kč
Řídící pozice 2 728 681 Kč 60 723 Kč
Řídící pozice 3 705 372 Kč 58 781 Kč
Řídící pozice 4 617 772 Kč 51 481 Kč
Řídící pozice 5 629 085 Kč 52 424 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 20 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Správa Národního parku České Švýcarsko za všechny dostupné roky

Open data pro Správa Národního parku České Švýcarsko