Správa železnic, státní organizace

IČO: 70994234
Datová schránka: uccchjm

doprava železnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel / ředitelka 7 000 871 Kč 583 406 Kč vozidlo s přiděleným řidičem
Předseda/předsedkyně správní rady 0 Kč 0 Kč dle § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nepřísluší poslanci nebo senátorovi zastupujícímu stát, odměna, podíl na zisku, či jiné plnění
Člen / členka správní rady A 511 500 Kč 42 625 Kč
Člen / členka správní rady B 420 000 Kč 35 000 Kč
Člen / členka správní rady C 420 000 Kč 35 000 Kč
Člen / členka správní rady D 510 000 Kč 42 500 Kč
Člen / členka správní rady E 0 Kč 0 Kč dle § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nepřísluší poslanci nebo senátorovi zastupujícímu stát, odměna, podíl na zisku, či jiné plnění
Člen / členka správní rady F 269 839 Kč 34 999 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen / členka správní rady A 511 500 Kč 42 625 Kč
Člen / členka správní rady B 255 000 Kč 42 500 Kč
Člen / členka správní rady C 255 000 Kč 42 500 Kč
Člen / členka správní rady D 315 000 Kč 52 500 Kč
Člen / členka správní rady E 210 000 Kč 35 000 Kč
Člen / členka správní rady F 229 113 Kč 38 186 Kč
Člen / členka správní rady G 44 333 Kč 29 555 Kč
Generální ředitel / ředitelka 7 062 858 Kč 588 572 Kč
Předseda/předsedkyně správní rady 330 000 Kč 55 000 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel / ředitelka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali. Požádala o prodloužení lhůty na zpracování odpovědi, což InfZ. umožňuje (ale až 4.3.).

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 22 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Správa železnic, státní organizace za všechny dostupné roky

Open data pro Správa železnic, státní organizace