Národní ústav duševního zdraví

IČO: 00023752
Datová schránka: uehpcbb

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 930 773 Kč 160 898 Kč
Náměstek 1 1 311 007 Kč 109 251 Kč
Náměstek 2 1 999 906 Kč 166 659 Kč
Náměstek 3 1 299 629 Kč 108 302 Kč
Vedoucí výzkumného programu 1 943 020 Kč 78 585 Kč
Vedoucí výzkumného programu 2 1 085 893 Kč 90 491 Kč
Vedoucí výzkumného programu 3 782 779 Kč 93 188 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 25 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní ústav duševního zdraví za všechny dostupné roky

Open data pro Národní ústav duševního zdraví