Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IČO: 75151545
Datová schránka: urnai6d

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 488 022 Kč 124 002 Kč
Vedoucí pracovník 2 910 981 Kč 130 140 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 663 828 Kč 138 652 Kč
Vedoucí pracovník 4 738 671 Kč 147 734 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 732 249 Kč 144 354 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 356 039 Kč 118 680 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 549 250 Kč 129 104 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 404 194 Kč 117 016 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 379 794 Kč 114 983 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 495 729 Kč 124 644 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 544 643 Kč 128 720 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 773 334 Kč 147 778 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 412 480 Kč 117 707 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 533 764 Kč 127 814 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 573 084 Kč 131 090 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 794 849 Kč 149 571 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje