Vrchní státní zastupitelství v Praze

IČO: 49625586
Datová schránka: uzcaety

justice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 2 763 600 Kč 230 300 Kč Naturální plnění v rozsahu uvedeném v § 10 odst. 4 zákona č. 201/1997 Sb.. Žádné jiné odměny, příjmy nebo benefity spojené s výkonem funkce vrchní státní zástupkyni ani jejímu náměstkovi nenáleží (srov. § 2, § 10 a § 16 citovaného zákona).
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 2 432 400 Kč 202 700 Kč Žádné jiné odměny, příjmy nebo benefity spojené s výkonem funkce vrchní státní zástupkyni ani jejímu náměstkovi nenáleží (srov. § 2, § 10 a § 16 citovaného zákona).
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 2 464 000 Kč 205 333 Kč
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 2 168 500 Kč 180 708 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 1 762 000 Kč 176 200 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 2 427 300 Kč 202 275 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 2 114 400 Kč 176 200 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 2 419 200 Kč 201 600 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 1 904 400 Kč 158 700 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 2 194 800 Kč 182 900 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 1 693 200 Kč 141 100 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 1 992 600 Kč 166 050 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 1 617 600 Kč 134 800 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 1 896 000 Kč 158 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Praze 1 541 800 Kč 128 483 Kč
Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze 1 828 800 Kč 152 400 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Praze platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě. Ale ne v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka).

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Vrchní státní zastupitelství v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Vrchní státní zastupitelství v Praze