Fakultní nemocnice Hradec Králové

IČO: 00179906
Datová schránka: v7zqi84

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 2 568 686 Kč 214 057 Kč mobil
Vedoucí pracovník č. 2 1 855 813 Kč 154 651 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 630 310 Kč 169 824 Kč mobil
Vedoucí pracovník č. 4 2 259 500 Kč 188 292 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 1 673 385 Kč 139 449 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 1 714 468 Kč 142 872 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 1 299 347 Kč 108 279 Kč mobil
Vedoucí pracovník č. 8 1 556 739 Kč 129 728 Kč mobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 571 170 Kč 142 793 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 199 700 Kč 99 850 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 809 411 Kč 150 784 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 4 2 215 170 Kč 184 598 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 5 1 600 088 Kč 133 341 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 6 1 573 036 Kč 131 086 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 7 1 284 289 Kč 107 024 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 8 1 381 327 Kč 115 111 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 788 731 Kč 149 061 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 10 1 595 355 Kč 132 946 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 11 1 558 966 Kč 129 914 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 12 712 800 Kč 101 829 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 313 279 Kč 109 440 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 3 2 017 543 Kč 168 129 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 4 1 411 223 Kč 117 602 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 5 3 574 119 Kč 297 843 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 1 318 009 Kč 109 834 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 7 1 343 997 Kč 112 000 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 8 1 232 329 Kč 102 694 Kč
Vedoucí pracovník č. 9 1 465 484 Kč 122 124 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 620 136 Kč 218 345 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice Hradec Králové za všechny dostupné roky

Open data pro Fakultní nemocnice Hradec Králové