Zařízení služeb MZe s.p.o.

IČO: 71294295
Datová schránka: v9deeqd

služby
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel organizace 1 097 870 Kč 109 787 Kč Služební mobil
Ředitelka organizace 719 795 Kč 89 974 Kč Služební mobil
Vedoucí sekce ekonomicko-provozní 845 494 Kč 70 458 Kč Služební mobil
Vedoucí sekce gastronomie 690 687 Kč 57 557 Kč Služební mobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka organizace 1 152 655 Kč 96 055 Kč mobilní telefon
Zástupce/zástupkyně ředitele 804 788 Kč 67 066 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka organizace 1 113 962 Kč 92 830 Kč mobilní telefon
Vedoucí Sekce ekonomicko-provozní 816 513 Kč 68 043 Kč mobilní telefon
Vedoucí Sekce gastronomické 704 334 Kč 58 695 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka organizace 996 652 Kč 83 054 Kč mobilní telefon
Vedoucí Sekce ekonomicko-provozní 862 015 Kč 71 835 Kč mobilní telefon
Vedoucí Sekce gastronomické 751 747 Kč 62 646 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zařízení služeb MZe s.p.o. za všechny dostupné roky

Open data pro Zařízení služeb MZe s.p.o.