Okresní soud v Litoměřicích

IČO: 00024872
Datová schránka: veyabpw

justice soudy

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 31.05.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Poskytnutí údajů o platech podmínil soud pouze úhradou nákladů na zpracování odpovědi ve výši 2300,-. Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, Hlídač odmítl částku uhradit a nechal soud žádost odložit.

Open data

Open data s kompletními platy pro Okresní soud v Litoměřicích za všechny dostupné roky

Open data pro Okresní soud v Litoměřicích