Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČO: 72050501
Datová schránka: vsmhpv9

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 536 174 Kč 128 015 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 460 628 Kč 121 719 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 489 582 Kč 124 132 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 180 949 Kč 147 619 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 745 569 Kč 145 464 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 469 897 Kč 122 491 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 268 480 Kč 105 707 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 396 027 Kč 116 336 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 444 835 Kč 120 403 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 346 729 Kč 112 227 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 483 070 Kč 134 825 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 051 310 Kč 116 812 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 430 192 Kč 119 183 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 725 265 Kč 143 772 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 374 856 Kč 114 571 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 431 981 Kč 119 332 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje