Státní oblastní archiv v Třeboni

IČO: 70978956
Datová schránka: vuhaiws

služby archiv
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
ředitel 972 510 Kč 81 043 Kč
vedoucí 1 534 082 Kč 44 507 Kč
vedoucí 2 1 076 351 Kč 89 696 Kč
vedoucí 3 661 901 Kč 55 158 Kč
vedoucí 4 591 599 Kč 49 300 Kč
vedoucí 5 639 644 Kč 53 304 Kč
vedoucí 6 427 747 Kč 47 527 Kč
vedoucí 7 795 386 Kč 66 282 Kč
vedoucí 8 659 766 Kč 54 981 Kč
vedoucí 9 680 437 Kč 56 703 Kč
vedoucí 10 670 375 Kč 55 865 Kč
vedoucí 11 648 578 Kč 54 048 Kč
vedoucí 12 1 088 496 Kč 90 708 Kč
vedoucí 13 608 732 Kč 50 728 Kč
vedoucí 14 734 990 Kč 61 249 Kč
vedoucí 15 738 474 Kč 61 540 Kč
vedoucí 16 824 559 Kč 68 713 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 28 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, po naší stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní oblastní archiv v Třeboni za všechny dostupné roky

Open data pro Státní oblastní archiv v Třeboni