Okresní soud v Českých Budějovicích

IČO: 00024627
Datová schránka: ws6abvh

justice soudy

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 31.05.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Poskytnutí údajů o platech podmínil soud pouze úhradou nákladů na zpracování odpovědi ve výši nad 2000,-. Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost . Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.

Open data

Open data s kompletními platy pro Okresní soud v Českých Budějovicích za všechny dostupné roky

Open data pro Okresní soud v Českých Budějovicích