Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

IČO: 49710371
Datová schránka: xhusbrm

doprava vzduchoplavba
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 6 171 516 Kč 514 293 Kč služební vozidlo Škoda Superb, příspěvek na životní poj., letenka pro soukr.účely
Předseda dozorčí rady 300 000 Kč 25 000 Kč
Místopředseda dozorčí rady 240 000 Kč 20 000 Kč
Člen dozorčí rady 1 60 000 Kč 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 2 120 000 Kč 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 3 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 4 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 5 180 000 Kč 15 000 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) za všechny dostupné roky

Open data pro Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)