Zámek Štiřín

IČO: 62933906
Datová schránka: xz63f5t

ostatní
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 889 060 Kč 74 088 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Šéfkuchař 263 799 Kč 87 933 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Šéfkuchař 142 005 Kč 71 003 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí ekonomického oddělení 957 429 Kč 79 786 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí gastra - šéfkuchař 406 470 Kč 81 294 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí gastronomického úseku 34 091 Kč 34 091 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí gastronomického úseku 188 341 Kč 94 171 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí obchodu a marketingu 870 721 Kč 72 560 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí správy budov a parku 865 477 Kč 72 123 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí ubytování 698 778 Kč 58 232 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 996 915 Kč 83 076 Kč služební vozidlo/ mobilní telefon
Vedoucí ekonomického oddělení 801 944 Kč 66 829 Kč služební vozidlo/ mobilní telefon
Vedoucí gastra 140 000 Kč 70 000 Kč služební vozidlo/ mobilní telefon
Vedoucí gastra B 690 516 Kč 69 052 Kč mobilní telefon
Vedoucí obchodu a marketingu 715 669 Kč 65 061 Kč služební vozidlo/ mobilní telefon
Vedoucí správy budov a parku 791 347 Kč 65 946 Kč služební vozidlo/ mobilní telefon
Vedoucí ubytování 567 276 Kč 47 273 Kč služební vozidlo/ mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zámek Štiřín za všechny dostupné roky

Open data pro Zámek Štiřín