Ředitelství služby cizinecké policie (Policejní prezidium České republiky)

IČO: 06216498
Datová schránka: ybndqw9

bezpečnost policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 651 453 Kč 130 291 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 677 287 Kč 139 774 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 447 882 Kč 120 657 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 527 854 Kč 127 321 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 761 269 Kč 146 772 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 601 174 Kč 133 431 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 440 787 Kč 120 066 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 304 197 Kč 108 683 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 540 397 Kč 128 366 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 707 799 Kč 142 317 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 344 812 Kč 112 068 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 571 170 Kč 130 931 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 730 944 Kč 144 245 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 104 099 Kč 110 410 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ředitelství služby cizinecké policie (Policejní prezidium České republiky) za všechny dostupné roky

Open data pro Ředitelství služby cizinecké policie (Policejní prezidium České republiky)