Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

IČO: 05553521
Datová schránka: yhygbyn

doprava
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda / místopředsedkyně úřadu 1 037 970 Kč 103 797 Kč
Předseda/předsedkyně úřadu 1 379 448 Kč 114 954 Kč
Vedoucí pracovník č. 1 866 650 Kč 72 221 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 942 990 Kč 78 583 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně úřadu 1 350 760 Kč 112 563 Kč
Vedoucí pracovník č. 1 884 725 Kč 73 727 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 816 246 Kč 68 021 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně úřadu 1 348 887 Kč 112 407 Kč
Vedoucí pracovník č. 1 880 236 Kč 73 353 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 832 778 Kč 69 398 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně úřadu 1 309 314 Kč 109 110 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně úřadu 1 260 112 Kč 105 009 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně úřadu 1 052 885 Kč 100 275 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně úřadu platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře za všechny dostupné roky

Open data pro Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře