Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

IČO: 00025950
Datová schránka: yi6jvet

výzkum práce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 158 427 Kč 96 536 Kč notebook, telefon
Náměstek/náměstkyně ředitele 808 917 Kč 67 410 Kč notebook, telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně ředitele 898 871 Kč 74 906 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel/ka 1 099 805 Kč 91 650 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně ředitele 938 871 Kč 78 239 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka 1 144 805 Kč 95 400 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně ředitele 938 511 Kč 78 209 Kč mobilní telefon, tablet, notebook
Ředitel/ka 1 036 251 Kč 86 354 Kč mobilní telefon, tablet, notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po jednom dni.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.