Digitální a informační agentura

IČO: 17651921
Datová schránka: yukd8p7

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Digitální a informační agentura za všechny dostupné roky

Open data pro Digitální a informační agentura