Zemský archiv v Opavě

IČO: 70979057
Datová schránka: yzmaix7

služby archiv
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení 1 557 584 Kč 46 465 Kč
Vedoucí oddělení 2 749 392 Kč 62 449 Kč
Vedoucí oddělení 3 726 391 Kč 60 533 Kč
Vedoucí oddělení 4 680 983 Kč 56 749 Kč
Vedoucí oddělení 5 295 652 Kč 147 826 Kč
Vedoucí oddělení 6 1 117 743 Kč 93 145 Kč
Vedoucí oddělení 7 768 065 Kč 64 005 Kč
Vedoucí oddělení 8 750 054 Kč 62 505 Kč
Vedoucí oddělení 9 880 336 Kč 73 361 Kč
Vedoucí oddělení 10 799 843 Kč 66 654 Kč
Vedoucí oddělení 11 629 084 Kč 52 424 Kč
Vedoucí oddělení 12 717 873 Kč 59 823 Kč
Vedoucí oddělení 13 760 811 Kč 63 401 Kč
Vedoucí oddělení 14 683 036 Kč 56 920 Kč
Vedoucí oddělení 15 54 866 Kč 54 866 Kč
Vedoucí oddělení 16 814 017 Kč 67 835 Kč
Vedoucí oddělení 17 727 117 Kč 60 593 Kč
Vedoucí oddělení 18 751 864 Kč 62 655 Kč
Vedoucí oddělení 19 771 033 Kč 64 253 Kč
Vedoucí oddělení 20 532 180 Kč 48 380 Kč
Vedoucí oddělení 21 467 202 Kč 58 400 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení 1 Zemský archiv v Opavě 509 767 Kč 42 481 Kč
Vedoucí oddělení 10 Zemský archiv v Opavě 743 570 Kč 61 964 Kč
Vedoucí oddělení 11 Zemský archiv v Opavě 572 445 Kč 47 704 Kč
Vedoucí oddělení 12 Zemský archiv v Opavě 705 716 Kč 58 810 Kč
Vedoucí oddělení 13 Zemský archiv v Opavě 727 544 Kč 60 629 Kč
Vedoucí oddělení 14 Zemský archiv v Opavě 587 648 Kč 48 971 Kč
Vedoucí oddělení 15 Zemský archiv v Opavě 749 591 Kč 62 466 Kč
Vedoucí oddělení 16 Zemský archiv v Opavě 667 703 Kč 55 642 Kč
Vedoucí oddělení 17 Zemský archiv v Opavě 677 819 Kč 56 485 Kč
Vedoucí oddělení 18 Zemský archiv v Opavě 645 643 Kč 53 804 Kč
Vedoucí oddělení 19 Zemský archiv v Opavě 708 855 Kč 59 071 Kč
Vedoucí oddělení 2 Zemský archiv v Opavě 687 367 Kč 57 281 Kč
Vedoucí oddělení 3 Zemský archiv v Opavě 635 438 Kč 52 953 Kč
Vedoucí oddělení 4 Zemský archiv v Opavě 649 182 Kč 54 099 Kč
Vedoucí oddělení 5 Zemský archiv v Opavě 1 279 269 Kč 106 606 Kč
Vedoucí oddělení 6 Zemský archiv v Opavě 899 047 Kč 74 921 Kč
Vedoucí oddělení 7 Zemský archiv v Opavě 734 171 Kč 61 181 Kč
Vedoucí oddělení 8 Zemský archiv v Opavě 669 906 Kč 55 826 Kč
Vedoucí oddělení 9 Zemský archiv v Opavě 668 568 Kč 55 714 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení 1 Zemský archiv v Opavě 492 301 Kč 41 025 Kč
Vedoucí oddělení 10 Zemský archiv v Opavě 759 588 Kč 63 299 Kč
Vedoucí oddělení 11 Zemský archiv v Opavě 596 795 Kč 49 733 Kč
Vedoucí oddělení 12 Zemský archiv v Opavě 720 143 Kč 60 012 Kč
Vedoucí oddělení 13 Zemský archiv v Opavě 713 820 Kč 59 485 Kč
Vedoucí oddělení 14 Zemský archiv v Opavě 651 773 Kč 54 314 Kč
Vedoucí oddělení 15 Zemský archiv v Opavě 702 642 Kč 58 554 Kč
Vedoucí oddělení 16 Zemský archiv v Opavě 663 377 Kč 55 281 Kč
Vedoucí oddělení 17 Zemský archiv v Opavě 782 095 Kč 65 175 Kč
Vedoucí oddělení 18 Zemský archiv v Opavě 646 823 Kč 53 902 Kč
Vedoucí oddělení 19 Zemský archiv v Opavě 658 222 Kč 54 852 Kč
Vedoucí oddělení 2 Zemský archiv v Opavě 681 560 Kč 56 797 Kč
Vedoucí oddělení 3 Zemský archiv v Opavě 656 685 Kč 54 724 Kč
Vedoucí oddělení 4 Zemský archiv v Opavě 663 940 Kč 55 328 Kč
Vedoucí oddělení 5 Zemský archiv v Opavě 1 230 457 Kč 102 538 Kč
Vedoucí oddělení 6 Zemský archiv v Opavě 922 642 Kč 76 887 Kč
Vedoucí oddělení 7 Zemský archiv v Opavě 783 899 Kč 65 325 Kč
Vedoucí oddělení 8 Zemský archiv v Opavě 659 271 Kč 54 939 Kč
Vedoucí oddělení 9 Zemský archiv v Opavě 730 114 Kč 60 843 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení 1 Zemský archiv v Opavě 442 734 Kč 36 895 Kč
Vedoucí oddělení 10 Zemský archiv v Opavě 708 371 Kč 59 031 Kč
Vedoucí oddělení 11 Zemský archiv v Opavě 552 009 Kč 46 001 Kč
Vedoucí oddělení 12 Zemský archiv v Opavě 655 553 Kč 54 629 Kč
Vedoucí oddělení 13 Zemský archiv v Opavě 691 013 Kč 57 584 Kč
Vedoucí oddělení 14 Zemský archiv v Opavě 563 403 Kč 46 950 Kč
Vedoucí oddělení 15 Zemský archiv v Opavě 659 629 Kč 54 969 Kč
Vedoucí oddělení 16 Zemský archiv v Opavě 615 862 Kč 51 322 Kč
Vedoucí oddělení 17 Zemský archiv v Opavě 663 438 Kč 55 287 Kč
Vedoucí oddělení 18 Zemský archiv v Opavě 588 386 Kč 49 032 Kč
Vedoucí oddělení 19 Zemský archiv v Opavě 656 765 Kč 54 730 Kč
Vedoucí oddělení 2 Zemský archiv v Opavě 643 816 Kč 53 651 Kč
Vedoucí oddělení 3 Zemský archiv v Opavě 612 601 Kč 51 050 Kč
Vedoucí oddělení 4 Zemský archiv v Opavě 592 108 Kč 49 342 Kč
Vedoucí oddělení 5 Zemský archiv v Opavě 1 127 461 Kč 93 955 Kč
Vedoucí oddělení 6 Zemský archiv v Opavě 866 676 Kč 72 223 Kč
Vedoucí oddělení 7 Zemský archiv v Opavě 721 046 Kč 60 087 Kč
Vedoucí oddělení 8 Zemský archiv v Opavě 539 276 Kč 44 940 Kč
Vedoucí oddělení 9 Zemský archiv v Opavě 641 525 Kč 53 460 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace až po naší stížnosti na nereagování. Ale ne v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka).

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 55 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zemský archiv v Opavě za všechny dostupné roky

Open data pro Zemský archiv v Opavě