Státní pozemkový úřad

IČO: 01312774
Datová schránka: z49per3

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
ústřední ředitel 1 783 403 Kč 148 617 Kč
ředitel Sekce provozních činností 1 394 569 Kč 116 214 Kč
ředitel Sekce krajinotvorby 1 384 146 Kč 115 346 Kč
ředitel Sekce řízení KPÚ a právní podpory 1 353 853 Kč 112 821 Kč
ředitel Sekce majetku státu 1 362 989 Kč 113 582 Kč
ředitel Odboru personálního 1 171 630 Kč 97 636 Kč
Vedoucí oddělení 1 729 096 Kč 60 758 Kč
Vedoucí oddělení 2 889 094 Kč 74 091 Kč
Vedoucí oddělení 3 986 526 Kč 82 211 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel odboru 1 1 375 267 Kč 114 606 Kč
Ředitel sekce 1 1 563 352 Kč 130 279 Kč
Ředitel sekce 2 1 588 711 Kč 132 393 Kč
Ředitel sekce 3 1 564 405 Kč 130 367 Kč
Ředitel sekce 4 1 523 172 Kč 126 931 Kč
Ředitel ústředí 1 1 784 333 Kč 148 694 Kč
Vedoucí oddělení 1 761 479 Kč 63 457 Kč
Vedoucí oddělení 2 961 397 Kč 80 116 Kč
Vedoucí oddělení 3 1 082 318 Kč 90 193 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KPÚ 1 1 160 133 Kč 96 678 Kč
Ředitel KPÚ 10 1 127 513 Kč 93 959 Kč
Ředitel KPÚ 11 1 331 686 Kč 110 974 Kč
Ředitel KPÚ 12 1 207 051 Kč 100 588 Kč
Ředitel KPÚ 13 1 114 042 Kč 92 837 Kč
Ředitel KPÚ 2 1 126 105 Kč 93 842 Kč
Ředitel KPÚ 3 1 079 778 Kč 89 982 Kč
Ředitel KPÚ 4 1 326 805 Kč 110 567 Kč
Ředitel KPÚ 5 1 171 664 Kč 97 639 Kč
Ředitel KPÚ 6 1 200 842 Kč 100 070 Kč
Ředitel KPÚ 7 1 120 858 Kč 93 405 Kč
Ředitel KPÚ 8 1 164 677 Kč 97 056 Kč
Ředitel KPÚ 9 1 180 002 Kč 98 334 Kč
Ředitel odboru 1 1 280 870 Kč 106 739 Kč
Ředitel odboru 10 1 257 807 Kč 104 817 Kč
Ředitel odboru 11 1 309 940 Kč 109 162 Kč
Ředitel odboru 2 1 277 604 Kč 106 467 Kč
Ředitel odboru 3 1 327 547 Kč 110 629 Kč
Ředitel odboru 4 1 336 943 Kč 111 412 Kč
Ředitel odboru 5 1 090 801 Kč 90 900 Kč
Ředitel odboru 6 1 136 592 Kč 94 716 Kč
Ředitel odboru 7 1 204 675 Kč 100 390 Kč
Ředitel odboru 8 1 231 236 Kč 102 603 Kč
Ředitel odboru 9 1 351 410 Kč 112 618 Kč
Ředitel ústředí 1 1 922 062 Kč 160 172 Kč
Ředitel ústředí 2 1 530 363 Kč 127 530 Kč
Ředitel ústředí 3 1 531 593 Kč 127 633 Kč
Ředitel ústředí 4 1 533 017 Kč 127 751 Kč
Ředitel ústředí 5 1 467 776 Kč 122 315 Kč
Vedoucí oddělení ústředí č. 1 618 815 Kč 88 402 Kč
Vedoucí oddělení ústředí č. 2 1 102 841 Kč 91 903 Kč
Vedoucí oddělení ústředí č. 3 1 045 177 Kč 87 098 Kč
Vedoucí oddělení ústředí č. 4 1 094 503 Kč 91 209 Kč
Vedoucí oddělení ústředí č. 5 917 273 Kč 76 439 Kč
Vedoucí oddělení ústředí č. 6 879 191 Kč 73 266 Kč
Vedoucí oddělení ústředí č. 7 1 052 567 Kč 87 714 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KPÚ 1 1 253 281 Kč 104 440 Kč
Ředitel KPÚ 10 1 204 735 Kč 100 395 Kč
Ředitel KPÚ 11 1 442 539 Kč 120 212 Kč
Ředitel KPÚ 12 1 259 046 Kč 104 921 Kč
Ředitel KPÚ 13 927 738 Kč 77 312 Kč
Ředitel KPÚ 2 1 157 695 Kč 96 475 Kč
Ředitel KPÚ 3 650 009 Kč 92 858 Kč
Ředitel KPÚ 4 1 365 252 Kč 113 771 Kč
Ředitel KPÚ 5 1 133 722 Kč 94 477 Kč
Ředitel KPÚ 6 1 259 857 Kč 104 988 Kč
Ředitel KPÚ 7 1 172 101 Kč 97 675 Kč
Ředitel KPÚ 8 1 232 420 Kč 102 702 Kč
Ředitel KPÚ 9 1 196 966 Kč 99 747 Kč
Ředitel ústředí 1 1 708 550 Kč 142 379 Kč
Ředitel ústředí 2 1 523 573 Kč 126 964 Kč
Ředitel ústředí 3 1 572 652 Kč 131 054 Kč
Ředitel ústředí 4 1 580 894 Kč 131 741 Kč
Ředitel ústředí 5 1 488 762 Kč 124 064 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje ústřední ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 21 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní pozemkový úřad za všechny dostupné roky

Open data pro Státní pozemkový úřad