Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

IČO: 00010669
Datová schránka: zchgzgr

doprava výzkum vzduchoplavba

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Organizace na naši žádost o informace a následnou stížnost na nereagování, odpověděla odmítnutím.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 01.02.2023 a odpověď obdrželi po 50 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.