Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

IČO: 48135267
Datová schránka: zdkaa2i

průmysl a obchod
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice 1. 1 649 180 Kč 137 432 Kč
Vedoucí pozice 2. 1 357 527 Kč 113 127 Kč
Vedoucí pozice 3. 892 090 Kč 74 341 Kč
Vedoucí pozice 5. 1 354 632 Kč 112 886 Kč
Vedoucí pozice 6. 956 014 Kč 79 668 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice 1. 1 686 400 Kč 140 533 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 2. 1 143 960 Kč 95 330 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 3. 855 974 Kč 71 331 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 4. 783 227 Kč 65 269 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 5. 1 222 198 Kč 101 850 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 6. 969 211 Kč 80 768 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice 1. 1 697 479 Kč 141 457 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 2. 1 234 380 Kč 102 865 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 3. 852 773 Kč 71 064 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 4. 815 549 Kč 67 962 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 5. 869 252 Kč 72 438 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 6. 867 125 Kč 72 260 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice 1. 1 679 482 Kč 139 957 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pozice 2. 1 365 089 Kč 113 757 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pozice 3. 913 928 Kč 76 161 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pozice 4. 855 231 Kč 71 269 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pozice 5. 906 515 Kč 75 543 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pozice 6. 935 496 Kč 77 958 Kč Mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za všechny dostupné roky

Open data pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví