bezpečnost Oblast obsahuje celkem 38 institucí jako např. Bezpečnostní informační služba, MV - generální ředitelství HZS ČR a další.
centrální a kontrolní instituce Oblast obsahuje celkem 32 institucí jako např. Česká inspekce životního prostředí, Česká plemenářská inspekce a další.
doprava Oblast obsahuje celkem 31 institucí jako např. BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o., ČD - Informační Systémy, a.s. a další.
finance Oblast obsahuje celkem 32 institucí jako např. RailReal a.s., Státní fond dopravní infrastruktury a další.
justice Oblast obsahuje celkem 65 institucí jako např. Ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší soud a další.
kultura Oblast obsahuje celkem 25 institucí jako např. Česká filharmonie, Ministerstvo kultury a další.
ministerstvo Oblast obsahuje celkem 14 institucí jako např. Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a další.
nemocnice Oblast obsahuje celkem 19 institucí jako např. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Fakultní nemocnice Brno a další.
práce Oblast obsahuje celkem 5 institucí jako např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky a další.
průmysl a obchod Oblast obsahuje celkem 10 institucí jako např. Agentura pro podnikání a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další.
rozvoj Oblast obsahuje celkem 5 institucí jako např. Státní fond podpory investic, Centrum pro regionální rozvoj České republiky a další.
služby Oblast obsahuje celkem 19 institucí jako např. Česká pošta, s.p., Česká pošta Security, s.r.o. a další.
společnost Oblast obsahuje celkem 6 institucí jako např. Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí a další.
výzkum Oblast obsahuje celkem 19 institucí jako např. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. a další.
vzdělávání Oblast obsahuje celkem 18 institucí jako např. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Česká akademie zemědělských věd, (ČAZV) a další.
zdravotnictví Oblast obsahuje celkem 62 institucí jako např. Horská služba ČR, o.p.s., Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky a další.
zemědělství Oblast obsahuje celkem 16 institucí jako např. Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa a další.
životní prostředí Oblast obsahuje celkem 20 institucí jako např. Státní fond životního prostředí České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a další.
ostatní Oblast obsahuje celkem 12 institucí jako např. Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, ČPP Transgas, s.p. a další.