Platy úředníků v 2023

V mnoha demokratických zemích je běžné, že veřejnost může kontrolovat odměňování těch, kteří hospodaří s penězi daňových poplatníků. Informace o platech a odměnách vedoucích úřadů, státních podniků či příspěvkových organizací v ČR ale veřejně dostupné či dohledatelné nejsou. Proto jsme tu my! Využíváme zákona o svobodném přístupu k informacím a na platy a odměny se ptáme už mnoho let.

Platy a odměny jsou stanoveny nařízením vlády nebo zákonem.

Koordinační středisko transplantací Organizace dne

Najdete ji v kategoriích: zdravotnictví nemocnice

Nejvyšším představitelem organizace je Ředitel. Jeho hrubý měsíční plat je 154 701 Kč.

Evidujeme od organizace jeden plat jedné pozice za rok 2023.

Detail o platech

Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období