Instituce z oblasti centrální a kontrolní instituce

V roce 2023 poskytlo plat 27 institucí. Plat odmítlo poskytnout 5 institucí.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. Odmítli poskytnout platy.
Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik Odmítli poskytnout platy.
Státní zkušebna strojů a.s. Odmítli poskytnout platy.
Strojírenský zkušební ústav, s.p. Odmítli poskytnout platy.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odmítli poskytnout platy.
Česká inspekce životního prostředí 24 platů. 30 012  Kč - 148 117  Kč
Česká obchodní inspekce 14 platů. 90 364  Kč - 161 272  Kč
Česká plemenářská inspekce 4 platy. 67 644  Kč - 133 869  Kč
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 9 platů. 97 545  Kč - 194 527  Kč
Česká republika - Kancelář Senátu 8 platů. 100 587  Kč - 282 516  Kč
Česká školní inspekce 6 platů. 86 025  Kč - 168 853  Kč
Český báňský úřad Evidujeme jeden plat jedné pozice. 174 518  Kč - 174 518  Kč
Český statistický úřad 8 platů. 104 544  Kč - 147 868  Kč
Český telekomunikační úřad 25 platů. 82 743  Kč - 902 623  Kč
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 2 platy. 88 814  Kč - 133 720  Kč
Český úřad zeměměřický a katastrální 31 platů. 50 217  Kč - 170 049  Kč
Kancelář prezidenta republiky 25 platů. 76 373  Kč - 305 884  Kč
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik Evidujeme jeden plat jedné pozice. 78 008  Kč - 78 008  Kč
Puncovní úřad 3 platy. 80 226  Kč - 139 272  Kč
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 platy. 112 656  Kč - 122 911  Kč
Správa státních hmotných rezerv 3 platy. 114 911  Kč - 205 620  Kč
Státní pozemkový úřad 9 platů. 60 758  Kč - 148 617  Kč
Státní úřad inspekce práce 9 platů. 87 527  Kč - 145 310  Kč
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 4 platy. 137 757  Kč - 148 596  Kč
Státní ústav pro kontrolu léčiv 22 platů. 85 073  Kč - 201 086  Kč
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 12 platů. 88 597  Kč - 161 635  Kč
Technická inspekce České republiky 3 platy. 72 610  Kč - 80 689  Kč
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 9 platů. 70 391  Kč - 234 323  Kč
Úřad pro ochranu osobních údajů 4 platy. 138 444  Kč - 268 172  Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 9 platů. 100 816  Kč - 232 020  Kč
Úřad vlády České republiky 53 platů. 81 193  Kč - 331 459  Kč
Ústav územního rozvoje 5 platů. 53 057  Kč - 89 305  Kč