Instituce z oblasti průmysl a obchod

V roce 2023 poskytlo plat 10 institucí.

Agentura pro podnikání a inovace 6 platů. 87 063  Kč - 164 430  Kč
Český metrologický institut 4 platy. 159 463  Kč - 190 993  Kč
Energetický regulační úřad 8 platů. 118 079  Kč - 272 100  Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 platů. 76 681  Kč - 223 800  Kč
Správa úložišť radioaktivních odpadů 5 platů. 80 187  Kč - 130 468  Kč
Státní energetická inspekce Evidujeme jeden plat jedné pozice. 137 959  Kč - 137 959  Kč
Technologická agentura ČR 9 platů. 88 629  Kč - 129 928  Kč
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 13 platů. 88 806  Kč - 271 551  Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 5 platů. 74 341  Kč - 137 432  Kč
Úřad průmyslového vlastnictví 8 platů. 75 952  Kč - 182 570  Kč