Instituce z oblasti výzkum

V roce 2023 poskytlo plat 15 institucí. Plat odmítly poskytnout 4 instituce.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Odmítli poskytnout platy.
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. Odmítli poskytnout platy.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Odmítli poskytnout platy.
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky 2 platy. 69 371  Kč - 118 574  Kč
CASRI - Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Evidujeme jeden plat jedné pozice. 84 091  Kč - 84 091  Kč
Grantová agentura České republiky 5 platů. 111 166  Kč - 138 341  Kč
Institut klinické a experimentální medicíny 8 platů. 103 747  Kč - 311 579  Kč
Technologická agentura ČR 9 platů. 88 629  Kč - 129 928  Kč
Ústav pro studium totalitních režimů 5 platů. 71 360  Kč - 131 387  Kč
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 2 platy. 67 410  Kč - 96 536  Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 10 platů. 50 628  Kč - 100 073  Kč
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 4 platy. 87 164  Kč - 117 001  Kč
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Evidujeme jeden plat jedné pozice. 106 845  Kč - 106 845  Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 3 platy. 81 392  Kč - 99 038  Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 3 platy. 47 388  Kč - 94 116  Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 20 platů. 833  Kč - 133 000  Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Evidujeme jeden plat jedné pozice. 75 988  Kč - 75 988  Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 4 platy. 52 875  Kč - 81 408  Kč