Ministerstvo spravedlnosti

 Ředitel odboru 18

Pozice Ředitel odboru 18 měla za rok 2023 celkový hrubý příjem 1 360 367 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 96 447 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 16 917 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 203 000 Kč tvoří 14,9 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 113 364
Nefinanční bonus
Roční hrubý plat 1 157 367
Roční hrubé odměny 203 000
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 12
Je ředitelskou pozicí Ne
Poznámka k platu Zajištění řádné obhajoby státu v řízeních před Evropským soudem pro lidská práva za situace, kdy při personálním oslabení kanceláře a dlouhodobém nedostatečném početním zajištění výkonu agendy došlo k dvojnásobnému nárůstu počtu stížností, které jsou ESLP vládě zaslány k předložení obhajoby, a více než trojnásobnému nárůstu počtu rozhodnutých případů znamenajících prudký nárůst agendy výkonu rozsudků. Koncipování vyjádření České republiky jakožto vedlejšího účastníka v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci č. 11055/22 Ukrajina proti Rusku (X) a jeho koordinaci s dalšími 25 státy Rady Evropy, které do řízení jako vedlejší účastníci vstoupili. Řízení se týká namítaných porušení Evropské úmluvy o lidských právech, kterých se Rusko dopustilo na území Ukrajiny po 24. únoru 2022. Rozsudek v této věci může být jedním ze základů pro budoucí odškodnění obětí ruské agrese. Ve sledovaném období, na počátku června, byly též vyneseny dva rozsudky velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (Grosam proti České republice a FU QUAN, s. r. o. proti České republice). V obou těchto řízeních státní zaměstnanec vedl obhajobu České republiky. Obě tato řízení vyvolávala závažné otázky mající přesah daleko za rámec jednotlivých případů. Ve věci Grosam šlo o obecné parametry kárných řízení s exekutory, soudci a státními zástupci, ve věci FU QUAN o obecné vyjasnění pravidel pro posouzení, zda určitá námitka byla nejprve řádně uplatněna před vnitrostátními soudy. V obou řízeních Česká republika se svou argumentací v plné míře uspěla.