Ministerstvo spravedlnosti

 Ředitel odboru 2

Pozice Ředitel odboru 2 měla za rok 2023 celkový hrubý příjem 1 309 288 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 96 607 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 12 500 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 150 000 Kč tvoří 11,5 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 109 107
Nefinanční bonus ANO bez řidiče
Roční hrubý plat 1 159 288
Roční hrubé odměny 150 000
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 12
Je ředitelskou pozicí Ne
Poznámka k platu Úspěšně plnil mimořádné služební úkoly v rámci činnosti odboru spočívající zejm. v zajištění účasti na mezinárodním cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2023 za MSp, kdy zejm. zastupoval ministerstvo na jednáních ÚKŠ v průběhu prováděcího období cvičení, koordinoval a fakticky zajišťoval příjem, evidenci a vyhodnocení extrémního množství utajovaných dokumentů NATO SECRET a zajistil plnění úkolů uložených MSp, včetně zpracování analýzy dle zadání předsedkyně ÚKŠ. Dále zajistil přípravu a v součinnosti s Justiční akademií Kroměříž realizaci vzdělávacích akcí pro zástupce justičních složek (semináře pro zástupce soudů a SZ na JA v Hybernské); koordinoval přípravu a zpracoval finální vyjádření k jednotlivým projektům realizovaným justičními složkami resortu v oblasti bezpečnosti, OUI a PO BOZP (např. OS Domažlice, OSZ v Mostě, OSZ v Náchodě); koordinoval a podílel se na dalších projektech realizovaných OBKŘ (např. zpracování nových projektů fyzické bezpečnosti objektů MSp Vyšehradská a Na Děkance). Nadále zastupuje MSp na jednání pracovních skupin a výborů BRS. Z pozice funkce ředitele plní další mimořádné služební úkoly uložené panem ministrem zejména v oblasti OUI.