Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

IČO: 71009302
Datová schránka: nfeai4j

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 233 179 Kč 102 765 Kč žádné
Ředitel 2 674 571 Kč 70 268 Kč žádné
Ředitel 3 998 432 Kč 83 203 Kč žádné
Ředitel 4 793 826 Kč 66 152 Kč žádné
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 097 691 Kč 91 474 Kč
Ředitel 2 783 479 Kč 65 290 Kč
Ředitel 3 1 014 297 Kč 84 525 Kč
Ředitel 4 818 418 Kč 68 202 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 355 578 Kč 123 234 Kč
Ředitel 10 784 401 Kč 65 367 Kč
Ředitel 2 965 636 Kč 80 470 Kč
Ředitel 3 1 287 357 Kč 107 280 Kč
Ředitel 4 811 365 Kč 67 614 Kč
Ředitel 5 859 997 Kč 71 666 Kč
Ředitel 6 495 093 Kč 61 887 Kč
Ředitel 7 239 418 Kč 59 855 Kč
Ředitel 8 784 669 Kč 65 389 Kč
Ředitel 9 1 002 061 Kč 83 505 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 337 175 Kč 111 431 Kč
Ředitel 2 981 224 Kč 81 769 Kč
Ředitel 3 993 158 Kč 82 763 Kč
Ředitel 4 836 418 Kč 69 702 Kč
Ředitel 5 794 151 Kč 66 179 Kč
Ředitel 6 262 064 Kč 65 516 Kč
Ředitel 7 742 403 Kč 61 867 Kč
Ředitel 8 1 057 370 Kč 88 114 Kč
Ředitel 9 847 755 Kč 70 646 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci