Instituce z oblasti doprava

V roce 2023 poskytlo plat 8 institucí. Plat odmítlo poskytnout 23 institucí.

ČD - Informační Systémy, a.s. Odmítli poskytnout platy.
CHAPS spol. s r.o. Odmítli poskytnout platy.
ČSAD SVT Praha, s.r.o. Odmítli poskytnout platy.
ČD - Telematika a.s. Odmítli poskytnout platy.
ČD Cargo Logistics, a.s. Odmítli poskytnout platy.
ČD Cargo, a.s. Odmítli poskytnout platy.
ČD Reality a.s. Organizace je v likvidaci či zaniklá.
ČD relax s.r.o. Odmítli poskytnout platy.
ČD Restaurant, a.s. Odmítli poskytnout platy.
ČD travel, s.r.o. Odmítli poskytnout platy.
České dráhy, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Dopravní vzdělávací institut, a.s. Odmítli poskytnout platy.
DPOV, a.s. Odmítli poskytnout platy.
JLV, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Masaryk Station Development, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM Odmítli poskytnout platy.
RailReal a.s. Odmítli poskytnout platy.
Smíchov Station Development, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Žižkov Station Development, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Organizace je v likvidaci či zaniklá.
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Letiště Praha, a. s. Odmítli poskytnout platy.
BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. Evidujeme jeden plat jedné pozice. 73 333  Kč - 73 333  Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 7 platů. 105 011  Kč - 234 386  Kč
Ministerstvo dopravy 29 platů. 96 734  Kč - 223 800  Kč
Ředitelství silnic a dálnic s. p. Evidujeme jeden plat jedné pozice. 167 558  Kč - 167 558  Kč
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 8 platů. 15 000  Kč - 514 293  Kč
Smart Ticketing s.r.o. 4 platy. 0 Kč - 90 250  Kč
Správa železnic, státní organizace 8 platů. 0 Kč - 583 406  Kč
Státní fond dopravní infrastruktury 7 platů. 82 498  Kč - 192 803  Kč